ผลงานบริษัทฯ

ข่าวสารบริษัทฯ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวกการสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก     เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูการเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตกปีละประมาณ 2-3 ครั้งโดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมีย (Alate or winged reproductive male of female) บินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำประมาณ 18.30-19.อ่านต่อ